<div align="center"> <h1>Ekwiwalencja w tłumaczeniu prawnym</h1> <h3>Panel dyskusyjny Studenckiego Koła Naukowego Juryslingiwstyki w Instytucie Lngwistyki Stosowanej UW nt. Ekwiwalencji w tłumaczeniu prawnym - teoria i praktyka</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://itomek.fm.interia.pl/ekwiwalencja/index.html" rel="nofollow">itomek.fm.interia.pl/ekwiwalencja/index.html</a></p> </div>